Op deze website kunt u de meest actuele informatie vinden over de

Loopgroep van Avanti Wilskracht.   

 

Afdrukken

Rectificatie Glühwein avond

In de Nieuwsbrief van November stond voor 23 december de Glühwein avond gepland.

Deze is, i.v.m. de feestdagen en de overige activiteiten van de loopgroep, een week vervroegd.

Dus op DINSDAG 16 DECEMBER vanaf 20:30 uur Glühweinavond.

Afdrukken

Rabo Nieuwjaarsloop 2015

Schermafdruk van 2012-10-24 201216

De loopgroep van Avanti-Wilskracht organiseert op zondag 4 januari 2015:

“RABO Nieuwjaarsloop”

 

De RABO Nieuwjaarsloop is een wegwedstrijd door de wijk Eekmaat West en het natuurgebied Aamsveen in Glanerbrug met de start en finish op Sportpark “Het Zoutendijk” aan de Gronausestraat in Glanerbrug.

Er zullen wedstrijden worden gelopen over de afstand van 5 km (2 snelle rondes), 10 km en 15 km.

De 5 km gaat om 11:10 uur van start, de 10 km èn de 15 km om 11:00 uur.

Vooraanmelding is mogelijk tot uiterlijk 1 januari 2015 via deze link

De na- inschrijving op 4 januari 2015 is mogelijk vanaf 09.30 uur in het clubgebouw van Avanti Wilskracht. De prijsuitreiking vindt plaats om ca. 13:00 uur in het clubgebouw.

Voor alle afstanden zijn er diverse prijzen beschikbaar.

Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving
5 km € 4,00,
10 km € 5,00
15 km € 6,00.

Bij na-inschrijving bedraagt het inschrijfgeld:
5 km € 5,00,
10 km € 6,00
15 km € 7,00.

Hopelijk tot ziens op zondag 4 januari 2015

 

Afdrukken

Stilzwijgend verlengen lidmaatschappen

Vanaf 1 december 2011 geldt de Wet Van Dam. Deze wet heeft alleen betrekking op consumenten. De nieuwe wet zorgt er onder andere voor dat je minder lang aan een stilzwijgende verlenging van een abonnement vastzit. En dat je sneller kunt opzeggen.

Let op: je kunt nog steeds een jaarcontract aangaan met een organisatie. De Wet Van Dam heeft betrekking op de periode na de eerste stilzwijgende verlenging. Waar het tot 1 december 2011 nog mogelijk was om een contract stilzwijgend met een jaar te verlengen, is dat nu beperkt tot maximaal 1 maand. De Wet Van Dam kent geen overgangsregeling. Ook bestaande contracten vallen onder deze regeling, en wel direct.

Voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels (verenigingsrecht). Hier blijft gelden dat een lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden wanneer niet voor een bepaalde periode wordt opgezegd (voor de loopgroep Avanti Wilskracht geldt bijvoorbeeld dat je voor 1 november moet hebben opgezegd, anders zit je ook het daarop volgende jaar vast aan je lidmaatschap).