Op deze website kunt u de meest actuele informatie vinden over de

Loopgroep van Avanti Wilskracht.   

 

Afdrukken

AVANTI WILSKRACHT RABO NIEUWJAARSLOOP

Loopgroep van Avanti-Wilskracht organiseert de:

               RABO Nieuwjaarsloop

 Afstanden   Start       Voorinschrijving Na-inschrijving

5 km         11.10 uur        € 4,00                € 6,00

10 km       11.00 uur        € 5,00                € 7,00

15 km       11.00 uur        € 6,00                € 8,00

               Inschrijving:

 Voorinschrijving t/m 1 januari 2016 via

www.inschrijven.nl

               Na-inschrijving:

zondag 3 januari 2016 vanaf 09:30 uur in het clubgebouw,
tot 30 minuten voor de start

                  Prijzen:

Per afstand zijn er diverse geldprijzen beschikbaar.

Voor alle deelnemers is er na afloop een versnapering

               Accommodatie:

 Sportpark "Het Zoutendijk" Gronausestraat te Glanerbrug

                   Info:

 http://loopgroepen.avantiwilskracht.nl 

 Harry Wielinga 06 - 5208 2299 of harry.wielinga@gmail.com

 

 

Afdrukken

REFLECTERENDE hesje dragen is weer noodzakelijk

Reflecterende Hesjes

Het is weer september geweest en 's-avonds wordt het al weer snel donker.

Dit betekent dat we onze reflecterende hesjes weer moeten gaan dragen.

We nemen als trainingsgroep regelmatig deel aan het verkeer en proberen dit op een veilige en verantwoorde wijze te doen door reflecterende hesjes te dragen en de aanwijzingen van de trainer, over veilig lopen, op te volgen.

 
De trainers geven aan wanneer een reflecterend hesje weer uit mag.
 
Afdrukken

Stilzwijgend verlengen lidmaatschappen

Vanaf 1 december 2011 geldt de Wet Van Dam. Deze wet heeft alleen betrekking op consumenten. De nieuwe wet zorgt er onder andere voor dat je minder lang aan een stilzwijgende verlenging van een abonnement vastzit. En dat je sneller kunt opzeggen.

Let op: je kunt nog steeds een jaarcontract aangaan met een organisatie. De Wet Van Dam heeft betrekking op de periode na de eerste stilzwijgende verlenging. Waar het tot 1 december 2011 nog mogelijk was om een contract stilzwijgend met een jaar te verlengen, is dat nu beperkt tot maximaal 1 maand. De Wet Van Dam kent geen overgangsregeling. Ook bestaande contracten vallen onder deze regeling, en wel direct.

Voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels (verenigingsrecht). Hier blijft gelden dat een lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden wanneer niet voor een bepaalde periode wordt opgezegd (voor de loopgroep Avanti Wilskracht geldt bijvoorbeeld dat je voor 1 november moet hebben opgezegd, anders zit je ook het daarop volgende jaar vast aan je lidmaatschap).