Op deze website kunt u de meest actuele informatie vinden over de

Loopgroep van Avanti Wilskracht.   

 

Afdrukken

Incasso contributie maand juli 2015

Door omstandigheden en door de vakantieperiode lukt het ons niet om de contributie van de maand juli 2015 aan het einde van deze maand te incasseren. Deze incasso zal plaatsvinden eind augustus tezamen met de maand augustus. Eind augustus worden er dus 2 maanden geïncasseerd! Excuses voor eventueel ongemak.

Algemeen Bestuur

Afdrukken

VAKANTIE 2015

Van 20 juli t/m 7 augustus is er, i.v.m. de zomervakantie, geen officiële training bij de loopgroep van Avanti Wilskracht.

Donderdag 16 juli is dus de laatste training voor de vakantie en dinsdag 11 augustus is weer de eerste training na de vakantie.

Langs deze weg willen we iedereen dan ook een prettige en zonnige vakantie toewensen en hopeliijk zien we elkaar dinsdag 11 augustus weer gezond, uitgerust en aangekleurd terug op de eerste training.

 PRETTIGE VAKANTIE

Afdrukken

Stilzwijgend verlengen lidmaatschappen

Vanaf 1 december 2011 geldt de Wet Van Dam. Deze wet heeft alleen betrekking op consumenten. De nieuwe wet zorgt er onder andere voor dat je minder lang aan een stilzwijgende verlenging van een abonnement vastzit. En dat je sneller kunt opzeggen.

Let op: je kunt nog steeds een jaarcontract aangaan met een organisatie. De Wet Van Dam heeft betrekking op de periode na de eerste stilzwijgende verlenging. Waar het tot 1 december 2011 nog mogelijk was om een contract stilzwijgend met een jaar te verlengen, is dat nu beperkt tot maximaal 1 maand. De Wet Van Dam kent geen overgangsregeling. Ook bestaande contracten vallen onder deze regeling, en wel direct.

Voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels (verenigingsrecht). Hier blijft gelden dat een lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden wanneer niet voor een bepaalde periode wordt opgezegd (voor de loopgroep Avanti Wilskracht geldt bijvoorbeeld dat je voor 1 november moet hebben opgezegd, anders zit je ook het daarop volgende jaar vast aan je lidmaatschap).